18 февр. 2010 г.

ИНТИХОБОТ ВА АРТИШ


Вакилони халќ нисбат ба Артиши миллї бепарвоанд?

23 феврал Рўзи Артиши миллї буда, 28 феврал интихоботи вакилони халќ ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии мамлакат доир мешавад. Ба иттилои Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї 152 нафар аз њавзањои якмандатї ба ќайд гирифта шудаанд ва барои ноил шудан ба номи пуршарафи вакили халќ мубориза мебаранд. Маъракаи таблиѓотии номзадњо низ идома дорад ва вакилон њини вохўрї бо интихобкунандагон аз бартарияти барномањои худ њарф мезананд. Аммо то имрўз ягон вакилшаванда аз Артиши миллї ёдовар нашуда ва њатто масъалаи бењтар намудани вазъи зиндагии сарбозону афсарон дар барномањояшон ќайд нагардидааст. Танњо Муњибулло Ќурбонов, номзад аз њавзаи интихоботии Исфара №20 зимни як мусоњибааш бо њафтаномаи «Озодагон» гуфтааст, бояд хизмати њарбии алтернативиро љорї кард ва онњое, ки хизмат кардан намехоњанд, ба давлат маблаѓи муайяне супоранд ва ин маблаѓ барои бењбуди касоне, ки хизмат мекунанд, сарф карда шавад. Ин дар њолест ки њамаи сарбозон интихобкунандаанд ва ќисми зиёди онњо бори аввал раъй медињанд.
Вале муњимтарин масъала яксола кардани хизмати њарбї аст, ки яке аз вакилони парлумони амалкунанда дар соли гузашта пешнињоде карда буд, аммо бенатиља. Бисёре аз кишварњо барваќт ба хизмати њарбии шартномавї гузаштаанд. Дар Љумњурии Ўзбекистон љавонон барои ба хизмати њарбї рафтан пул месупоранд. Чун бе билети њарбї ягон нафар ба кор ќабул карда намешавад. Дар Ќазоќистон њам њар нафар хизмати њарбї кардан наметавонад.
Воќеан, агар хизмати њарбї яксола шавад, ба андешаи коршиносон ришвахўрї дар соња кам мешавад. Яъне, сафи љавонони ихтиёрї ба хизмати њарбї зиёд шуда, њољати аз љониби падарон пул додаву фарзандашонро гурезонидан намемонад. Њамчунин, њар чизе ки дар хизмати њарбї љавонон бояд омўзанд, як сол кифоягї мекунад. Њамин њоло шаш моњи аввал сарбозон дар гурўњњои таълимї хонда, якуним соли дигарро, ќариб ки бењуда мегузаронанд.
Ба њар сурат умед мебандем, ки парлумони нав дар ин маврид бетараф нахоњанд буд.
ИД МУБОРАК, ЊОМИЁНИ ВАТАН!

Комментариев нет:

Отправить комментарий