25 февр. 2010 г.

ИНТИХОБ

Акнун ваќти интихоб расидааст

Бале то чанд соли пеш мо дар њама арсањо интихоб надоштем. Молњои бесифат ва камбуди маблаѓ имконият намедод, ки мо чизи хубро интихоб кунем. Аммо имрўз дигар аст. Мо интихоб карда метавонем: дар бозор моли хубро, барои ба љое сафар кардан наќлиёти роњат ва њатто барои сафар ба хориља тайёраи ба талаботи замони муосир љавобгўро.
Дар интихобот низ акунун мо имкон дорем њизб ва номзади арзандаро интихоб намоем, то тавонанд бо донишу фањмиши худ ќонунгузории кишварро барои манфиати мардум ва тараќќиёти Ватани азиз ќабул намоянд.
Дар интихоботњои пеш мо бетараф будем, аммо имрўз бояд масъулият њис кунем. Ба участкаи интихоботї равем ва овоз дињем. Мо бояд бовар кунем, ки танњо овози мо метавонад таќдири ояндаи Тољикистони азиз ва худамону фарзандонамонро муайян месозад. Бале танњо њамон як овози мо!
Барои баргузории маъракаи ќарибулвуќўи интихоботи парлумонї њудуди 16 млн. адад вараќањои интихоботї ба чоп расидаанд. Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї иттилоъ додаааст, ки вараќањо дар нашриёти «Шарќи озод» интишор гардида, коѓази дорои њафт дараљаи муњофизат аз шањри Санкт-Петербурги Русия дастрас шудааст. Шумораи интихобкунандагон дар љумњурї 3,4 млн. нафарро ташкил медињанд.
Вараќањо ду рўз пеш аз интихобот ба тамоми участкањои интихоботї фиристода мешаванд.

Комментариев нет:

Отправить комментарий